Krikšto patarlės

Turinys

galvoju apie jus vaizdus ir posakius

Daugelis iš mūsų net nežino, kodėl mes krikštome savo vaikus ar krikšto foną. Ar tai tik sena tradicija, ar tai būtina? Kiekvienas turi nuspręsti pats. Galų gale daugelis vaikų yra pakrikštyti, nes tai yra tiesiog paprotys ir visi vaikai krikštijami šeimoje, tarp draugų ir kaimynystėje. Šiuo metu norėtume paminėti keletą priežasčių, dėl kurių buvo pakrikštytas: • Svarbiausia krikšto priežastis, bent jau religiniu požiūriu, yra Dievo apsauga. Nuo tos akimirkos Dievas nebepalieka vaiko vieno.
 • Krikštas vertinamas kaip tam tikra padėka Dievui už sveiką vaiką.
 • Krikštu tėvai perduoda savo tikėjimą vaikui, o tai yra vėlesnio religinio vystymosi pagrindas.
 • Krikštas taip pat stiprina tikėjimą.
 • Žinoma, krikštas taip pat yra galimybė suburti artimuosius ir draugus ir švęsti su vaiku.

Anksčiau buvo įprasta visiškai panardinti vaiką. Šiandien pakanka nedidelių vandens purslų. Dabar vaikas yra bendrystės su Dievu dalis. Tačiau yra ir daugybė tėvų, kurie savo vaikų nekrikštija, nes nori, kad jų vaikai nuspręstų, nori jie ar ne. Tada šie vaikai gali būti pakrikštyti savarankiškai, jei nori.Juokingi krikšto posakiai

Krikštas pirmiausia yra puota suaugusiems. Kaip ir kiekviename festivalyje, taip pat yra dovanų, gausu valgyti ir du ar duonos krosnys krikšto metu. Nuo palaiminimo palinkėjimų iki sveikinimų vaikui viskas įtraukta. Žinoma, vaikas nieko nesupras, todėl dauguma posakių yra nukreipti į tėvus.

 • Kas sako, kad šiame pasaulyje yra septyni stebuklai, niekada nematė vaiko. Tas, kuris sako, kad turtas yra viskas, dar nematė vaiko šypsenos. Kas sako, kad šio pasaulio nebegalima išgelbėti, pamiršo, kad vaikai reiškia viltį.
 • Tegul jūsų širdyje gyvena tikrumas, kad vaivorykštė nušvinta po kiekvienos audros.
 • Linkime mažajam pagrindiniam veikėjui ir jums nuostabaus krikšto. Sveikiname.
 • Miela šeima ..., mielas pakrikštytas vaikas, per džiugią krikšto šventę siunčiame labai šiltus sveikinimus ir linkime jums ir mažajam pakrikštytam sėkmės jo ateičiai ir Dievo palaimos.
 • Tėvai, krikštatėviai ir klebonas, šiandien daug pašnibždėkite į ausį. Turėtumėte pasilikti tik tai, kas padeda įprasminti gyvenimą. Todėl trumpai pakartosiu tai, kas iš tikrųjų svarbu: būkite ir visada likite toks, koks esate iš tikrųjų!
 • Vaikai iš savo tėvų turėtų gauti du dalykus: šaknis ir sparnus.
 • Tos dienos tu gali neprisiminti. Bet jūs užaugsite žinodami, kad yra žmonių, kurie jus besąlygiškai myli ir visada bus šalia jūsų.
 • Dievas apsaugo tave ir visa laimė turėtų suteikti tau ateities. Sveikiname jus krikštu.

Trumpi posakiai apie krikštynas

Viena iš tradicijų yra duoti korteles vaikui už krikštą. Bet ką rašote ant kortelės? Juk vaikas dar nemoka skaityti. Nuo „sveikinimų“ iki tekstų iš vaikiškų knygų ar mielų posakių iš interneto - viskas įmanoma. Tik svarbu, kad posakis atitiktų tėvus ir vaiką. Jei pats nesi religingas, bet vaiko tėvai yra labai konservatyvūs, turėtum suteikti sau impulsą ir padaryti jiems palankumą, kad rastum ką nors, kas tau tinka.namuose geriamieji 2 žaidimai
 • Ateitis turėtų jums duoti gėlių, ryškių spalvų, ryškiai gražių. Laimė ir džiaugsmas turėtų būti ryškus jūsų gyvenime kiekvieną dieną!
 • Šiandien, tokią jums svarbią dieną, mes norėtume pasodinti su jumis medį kaip meilės, laimės, harmonijos ir pasitikėjimo simbolį mūsų mažoje šeimoje, kurioje slypi jūsų gyvenimo šaknys.
 • Sveikiname šventą krikštą. Tegul Dievas apsaugo jus nuo sielvarto ir pavojų. Linkiu to ir daug daugiau, brangusis [krikštytino vardas], ...
 • Linkime kuo geriausio krikšto dienai! Tegu iš aukšto festivalio sklinda spindesys, kuris apšviečia pasaulį, kuriame gyvensite!
 • Po jūsų gimimo krikštas yra dar vienas žingsnis jūsų kelyje gyvenime, kad ir koks jaunas jis būtų. Gryna širdis, daug meilės ir laimės visada gali būti jūsų palydovas.
 • Jūs esate mūsų saulės spinduliai! Dėl jūsų šventojo krikšto linkime jums ir jūsų tėvams viso ko geriausio ir meilės. Gyvenimas visada turėtų būti malonus ir draugiškas jums! Geriausi linkėjimai artimai bendraujant iš ...
 • Linkiu drąsos eiti savo keliu, tvirto tikėjimo, kuris suteikia jėgų juo eiti ir ramybės įveikti visas kliūtis. Žinok - nori - išdrįsk!
 • Sveikiname jus krikštu. Linkiu, kad jūs visada liktumėte laimingas Dievo vaikas. Tegul Dievas jus saugo ir stebi visą gyvenimą.

Geri krikšto posakiai apie Angelą Sargą

Alternatyva yra posakiai apie Angelą sargą. Jie yra tokie visuotinai pritaikomi, kad tinka beveik visais atvejais. Palinkėkite vaikui, kad juos galėtų stebėti jų angelas sargas.

 • Viešpats Dievas atsiųs jums savo angelą ir jūsų kelionė bus sėkminga.
 • Dievas sako: / Aš pasiųsiu angelą prieš jus. Jis turėtų jus apsaugoti kelyje ir nuvesti į mano nustatytą vietą.
 • Dievas tarė Mozei, sakydamas tau: Aš pasiųsiu angelą eiti prieš tave ir išvarysiu visus tavo priešus.
 • Saugok mane kaip akies obuolį. Apsaugokite mane po savo sparnų šešėliu.
 • Visus, kurie paklūsta Dievui, jo angelas supa galinga apsauga ir juos apsaugo.
 • Dievas liepė savo angelams tave laikyti visais keliais.
 • Angelas sako: Sveikinimai, Dievas yra su tavimi, jis pasirinko tave dideliems dalykams “
 • Dievo angelas sako: Nebijok, Dievo akivaizdoje radai malonę! '

Šiuolaikiniai pasakymai apie mergaitės krikštą

Krikštas vyksta po kelių savaičių po gimimo, kai merginos ir berniukai beveik nesiskiria išoriškai. Ir vis dėlto, norint sukurti tapatybę ir užmegzti santykius, svarbu rasti konkrečiai lyčiai būdingus posakius.

 • Mes norime švęsti naują gyvenimą, todėl mes visi čia
  linkime sėkmės ir džiaugsmo, todėl sveikiname.
 • Krikštas yra graži šventė
  ką galima padaryti tik vieną kartą.
 • Taigi tai ypatinga diena
  Visada mėgstu prisiminti.
 • Žvakė visada turėtų suteikti jums šviesos jūsų gyvenimui,
  visada išlikite linksmas ir pasirengęs atlikti užduotį net sunkmečiu.
  Kadangi ir jūs dabar galite pasitikėti Dievu, dabar esate priimtas,
  su Dievo pagalba visi yra įkopę į daugelį kalnų.
 • Jūs taip pat dabar galite pasitikėti Dievu
  Pasikliaukite juo kiekvieną valandą.
 • Šiandien čia būsite pakrikštytas ir mes galime būti su jumis.
  Mes sveikiname ir linkime daug saulės ateityje.
 • Šiandien mes visi esame čia, jūs dabar gausite Dievo palaiminimą.
  Pasitikėkite Juo ir pamatysite, kad niekada nestovite lietuje.
 • Krikštoma maža mergaitė, mes čia su jais.
  Rūpesčiai, sunkumai ir problemos tampa vienodi.
  Nes Viešpats Dievas bus su jumis, padės jums ir jus apsaugos.
 • Tavo gyvenime turėtų stovėti Dievo malonė ir saulė
  ir visi norai, kad ir kokie maži būtų, turėtų išsipildyti.

Sveikiname krikštatėvių krikštą

Anksčiau krikšto tėvai buvo laikomi krikšto liudininkais. Šiandien jie vaidina svarbiausią vaidmenį vaikų auklėjime. Krikštatėviai turi patys būti pakrikštyti ir priklausyti bažnyčiai. Krikštas negalioja be rėmėjo. Be krikštatėvių gali išsiversti tik suaugę krikštynos. • Linkiu viso ko geriausio jūsų krikštui. Esu labai laiminga, galėdama jus lydėti jūsų gyvenimo kelyje. Tavo krikštatėvis ...
 • Viso gero iš jūsų krikštatėvio dėl šventojo krikšto. Linkiu jums kuo geriausio gyvenimo kelyje.
 • Linkiu viso ko geriausio jūsų krikštui. Man labai malonu lydėti jus jūsų gyvenimo kelyje ir galėti dalyvauti jūsų augime ir klestėjime. Tavo krikštatėvis ...
 • Sveikiname jus krikštu. Tegul Dievas apsaugo jus nuo sielvarto ir pavojų.
 • Dievas apsaugo tave ir visa laimė turėtų suteikti tau ateities. Sveikiname jus krikštu.
 • Malonu, kad esate čia ir praturtinate mūsų gyvenimą! Viso gero ir meilės savo šventam krikštynai.
 • Mieli palinkėjimai vaikui ir tėvams krikštui.
 • Tegul amžinai jums suteikiama pasaulio laimė. Sveikiname jus krikštu.

Evangelikų krikšto posakiai berniukui

Koks skirtumas tarp katalikų ir protestantų bažnyčios? Dviejų tikėjimų atstovai yra susiję su Kristumi ir juo tiki. Viskas prasidėjo nuo Martino Lutherio, kuris pradėjo šį judėjimą. Jis protestavo prieš tai, kad turtingi žmonės gyvena geriau nei vargšai ir kad Biblija rašoma tik lotynų kalba, kurios ne visi supranta. Pabaigoje buvo įkurtos dar kelios bažnyčios, o „katalikai“ ir „protestantai“ tapo įvairiomis krikščionių religijos krypčių pavadinimais. Skirtumą dažniausiai lemia tradicijos, pavyzdžiui, protestantai krikščionys neturi popiežiaus; Moterys taip pat gali tapti ganytojomis ir ištekėti.

 • Dievas mums suteikė ne baimės, o stiprybės, meilės ir protingumo dvasią.
 • Aš noriu tave palaiminti, o tu turėtum būti palaima.
 • Žiūrėk, kokią meilę Tėvas mums parodė, kad mus reikia vadinti Dievo vaikais - taip ir esame!
 • Paprašykite ir jums bus paduota; ieškok, tada rasi; pasibelsti, tada jis bus jums atidarytas.
 • Mylėsite Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi ir visa siela, visomis mintimis ir iš visų jėgų. Antra, turėtumėte mylėti savo artimą kaip save patį.Joks kitas įsakymas nėra didesnis už šiuos du.
 • Saugok mane kaip akies obuolį, apsaugok mane po savo sparnų šešėliu.
 • Viešpats tave laimina ir tavimi rūpinasi; Viešpats priverčia tave spindėti savo veidą ir būti tau maloningas; Viešpats pakelia veidą į tave ir suteikia tau ramybę.
 • Jėzus Kristus sako: Aš esu pasaulio šviesa. Kas mane seka, nevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą.

Šilti vaiko krikšto linkėjimai

Galite pasirinkti gražių krikšto atvirutės citatų arba tiesiog kaip tostą. Citatos gali būti iš Biblijos, kuri labai tinka krikštui, iš vaikų literatūros, iš dainų ir kt. Svarbiausia, kad visi žodžiai, nesvarbu, kas, kodėl ar kaip, turi būti iš širdies. Kadangi dienos pabaigoje kalbama apie mažą kūdikį, tai nėra veidmainystės ir ginčų diena.

myliu tave labiau, nei galiu paaiškinti
 • Linkiu viso ko geriausio jūsų krikštui. Man labai malonu lydėti jus jūsų gyvenimo kelyje ir galėti dalyvauti jūsų augime ir klestėjime. Augk aukštas ir tvirtas kaip savo gyvenimo medis!
 • Sveikiname jus krikštu. Linkiu, kad jūs visada liktumėte laimingas Dievo vaikas. Tegul Dievas jus saugo ir stebi visą gyvenimą. Viso gero iš ...
 • Linkiu jums visos sėkmės žemėje ir Dievo palaimos. Sveikiname krikšto tėvo krikštą ...
 • Sveikiname mielą mažąją Larą ir jos laimingus tėvus su krikštu.
 • Tavo vieta yra pas mus, randi palaikymą mūsų glėbyje. Mes norime padaryti tave tvirtą, nešioti tol, kol tu pats paleisi - tiesiai į gyvenimo nuotykį. Kai ieškote paramos, grįžkite į mūsų glėbį. Mes visada laikysime jums atviro.
 • Malonu, kad esate čia ir praturtinate mūsų gyvenimą! Viso gero ir meilės savo šventajam krikštai. Dievo palaiminimai visada bus su tavimi.
 • Ateitis turėtų jums duoti gėlių, ryškių spalvų, ryškiai gražių. Laimė ir džiaugsmas turėtų būti ryškus jūsų gyvenime kiekvieną dieną
 • Mes norime palinkėti viso ko geriausio ir meilės jūsų krikštynoms. Laimė ir laimė turėtų jus lydėti amžinai. To ir daug daugiau linkiu jums iš visos širdies ...

Gražūs eilėraščiai krikštui

Krikšto eilutės yra dar vienas puikus būdas kortelėje užrašyti ką nors nepaprasto. Būtų gana gerai skirti šiek tiek laiko ir pirmiausia rasti tinkamus eilėraščius vaikui, bet ir tėvams. Jūs taip pat turite nusipirkti gražią kortelę, ten ką nors nupiešti arba pasidaryti kortelę patys. Tai taip pat tinka vyresniems vaikams.

 • Dabar tai visais keliais
  nuo šiol ir dieviškasis palaiminimas.
  Tegu jis tave saugo ir veda
  ir lydės tave per gyvenimą.
  Tegul jis šviečia tamsoje
  niekada nesijauti toks vienas.
 • Su Dievo palaiminimu jūs paliekate jo namus
  jis seka tave į pasaulį,
  lydi tave kiekvieną dieną.
  Net jei turite abejonių
  jūs pasimetate, Dievas lieka šalia jūsų.
  Jis visada yra šalia jūsų.
 • Suteikdamas jums palaiminimą
  parodo tau dievą, kad jis tave myli.
  Ar užrakini jį giliai savo širdyje
  jis visada bus su tavimi.
 • Viešpats būk prieš tave
  parodyti jums teisingą kelią.
  Viešpats tebūna šalia tavęs
  kad tave apkabintų
  kad apsaugotų jus nuo pavojų.
  Viešpats būk už tavęs
  kad išvengčiau pikto pikto.
  Viešpats tebūna tarp jūsų
  kad tave pagautų krisdamas
  Viešpats būk su tavimi
  norėdamas paguosti, kai tau liūdna
  Viešpats būk šalia tavęs
  kad tave apgintų
  kai kiti tave puola.
  Viešpats būk per tave, kad tave laimintų.
  Gerasis Dievas tegul palaimina tave -
  šiandien, rytoj ir visada.
 • Žvilgsnis netvirtas, bet pakankamai stabilus
  klaidžioti į tolį.
  Rankos mažos, bet pakankamai didelės
  siekti žvaigždžių
  Koks gražus vaizdas
  jaunų atžalų, jis yra laimingas.
  Liežuvis vis dar laukinis,
  bet širdis kalba aiškiai ir aiškiai.
  Ten mes dabar, kur jo kelionė
  prasideda
  ir pasakyk: 'Tai kažką reiškia!'
  ir reiškia vaiką.

Labai tikimės, kad jums patiko mūsų rinktiniai posakiai, tekstai ir eilėraščiai krikšto tema. Galbūt tai galite panaudoti kaip įkvėpimą, kad netrukus pasveikintumėte savo ar savo artimųjų ar draugų vaiką su krikštu.